Твоят магазин за отопление | Посочените цени важат само за поръчки онлайн | Лесно връщане на продуктите до 14 дни | Обади ни се: ☏ 0878 576 413

Категории

0

Категории

Анкета

Вижте всички статии

5 често срещани проблеми при бойлера и техните решения

5 често срещани проблеми при бойлера и техните решения

Бойлерът е един от най-важните уреди във всяко домакинство, и дори работно място. Независимо дали го използвате за топла вода за банята или кухнята, бойлерът играе важна роля във вашето ежедневие, осигурявайки ви комфорт и удобство. 

За съжаление, като всеки друг уред той също може да се нуждае от ремонт или подмяна в даден момент. Ако и за вас моментът е дошъл и се опитвате да намерите решение на казуса - бърз и лесен ремонт на бойлер, то тази статия може да ви помогне. 

В следващите редове ще разгледаме кои са 5-те най-често срещани проблема при бойлерите и как можете да ги решите. Разбира се, те не изчерпват целия списък от възможни повреди и нужда от ремонт. Бойлер, който е остарял и амортизиран, най-вероятно ще се нуждае от подмяна, така че съветите за ремонт няма да успеят да го спасят. За останалите случаи, обаче можете да се възползвате от написаното в тази статия. 
 

Проблем 1: Ремонт на бойлер при неизправност на термостата
 

Термостатът на бойлера играе ключова роля в поддържането на желаната температура на водата и осигуряването на комфорта във вашия дом. Въпреки че е сравнително надежден компонент, неизправността му може да доведе до недостатъчно нагряване на водата. 
 

Какви могат да бъдат причините за недостатъчно нагряване на водата, произлизащи от проблем с терморегулатора на бойлера?

 • Повреден термостат: Термостатът може да бъде повреден с времето, което води до неправилно измерване на температурата на водата.
   
 • Грешно настроен термостат: В случай, че термостатът е настроен на неправилната температура, бойлерът може да не нагрее водата до желаната стойност.
   
 • Прекъсната електрическа връзка: Ако има смущения в електрическата връзка на термостата, той може да спре да функционира коректно.
   
 • Некоректна позиция: Термостатът за бойлер трябва да бъде правилно поставен и фиксиран върху нагревателния елемент. В противен случай, измерването на температурата на водата може да е неточно.
   

Как можем да забележим проблем с терморегулатора?
 

 1. Проверете температурата на водата: Ако забележите, че водата не достига желаната температура, това може да бъде първият признак за проблем с термостата.
   
 2. Проверете настройките на термостата: Проверете текущите настройки на термостата и ги сравнете с желаната температура.
   
 3. Визуален оглед: Проверете дали термостатът е правилно инсталиран и дали няма признаци за повреда или корозия.

Ако не сте сигурни във вашите умения за ремонт на бойлера, то най-добре е да се консултирате с професионалист или сервизен техник. Те могат да извършат диагностика, да решат проблема, а при необходимост да заменят термостата.
 
Имайте предвид, че самодейно решение на този проблем може да доведе до допълнителни повреди или рискове, свързани с електрическата инсталация на бойлера. Ремонтът винаги е по-добре да се прави от лицензиран сервизен техник, за да гарантирате правилното функциониране на вашата водонагревателна система.
 

Проблем 2: Ремонт на бойлер заради твърда вода и отлагания 
 

Водата с високо съдържание на минерали като калций и магнезий е известна като "твърда вода". Тя може да създаде няколко проблема в бойлера и във вашата водоснабдителна система. Как може твърдата вода да влияе на бойлера? Когато този тип вода се нагрее, тя често формира минерални отлагания върху така наречения “нагревател за бойлер”, както и по водния резервоар, водейки до ремонт на бойлера. 
 

Защо отлаганията от минерали са проблем?
 

 • Намаляват ефективността: Котлен камък и други минерални отлагания намаляват ефективността на бойлера, като създават изолиращ слой, затрудняващ топлинния обмен. Това означава, че бойлерът ще използва повече енергия, за да загрее водата до желаната температура.
   
 • Повишават разхода на електроенергия: С нарастване на отлаганията от минерали, бойлерът ще изисква повече време и енергия, за да достигне желаната температура. 
   
 • Съкращават живота на бойлера: Отлаганията от минерали могат да причинят корозия и повреда на нагревателния елемент и водния резервоар, което може да съкрати живота на бойлера.

Едно от решенията за справяне с твърдата вода и отлаганията от минерали е поставянето на система за омекотяване на вода. Тази система използва специални солни кристали или резинови сфери, за да се намали съдържанието на калций и магнезий във водата. Това не е точно ремонт на бойлер, в смисъла, в който са нужни майсторските умения на домашен майстор, но е наистина полезно решение. Този процес на омекотяване на вода намалява образуването на котлен камък и подобрява ефективността на уреда.

Системите за омекотяване на вода се поставят в близост до входящата вода на бойлера и изискват периодична поддръжка и замяна на солните кристали или резиновите сфери. Те са ефективен начин за предпазване на вашата водонагревателна система и увеличаване на нейния живот. Най-добре е консултиране с професионалист или сервизен техник за подбора, инсталацията и поддръжката на системата за омекотяване на вода, особено ако нямате нужните познания
 

Проблем 3: Ремонт на бойлер заради натрупване на варовик

Котлен камък - варовик

 

Нагревателят за бойлер е сърцето на вашия уред, отговарящ за отоплението на водата. Когато той се повреди или изгори, резултатът е недостатъчно загрята вода или дори напълно студена вода. Ето някои от честите причини за проблеми с нагревателя на бойлера и как да се справите с тях:
 

 • Износени нагревателни елементи (нагревател за бойлер): Тези елементи имат ограничен живот и с течение на времето могат да се износят и изгорят. Това е естествен процес и е необходимо да бъдат заменени след известен период на употреба на уреда. За съжаление, ремонт на самия нагревател на бойлера не е възможен.
   
 • Котлен камък: Натрупването на котлен камък върху нагревателя на бойлера може да изолира топлината и да намали ефективността му. Това може да доведе до по-дълго загряване на водата или пък, нейното недостатъчно нагряване. Този проблем може да бъде решен чрез ремонт. Бойлер с котлен камък, може да се нуждае просто от почистване без други сложни интервенции.

Вече сме ви разказвали как да поддържате и почиствате бойлера си, така че не пропускайте тази стъпка, преди да се стигне до изгаряне на нагревателя за бойлера.
 
Как да идентифицираме проблема? Ако забележите, че водата, идваща от бойлера, не достига желаната температура, това може да бъде първият знак за проблем с нагревателя. Ако водата все пак се нагрява, но това изисква много по-дълго време, отколкото обикновено, то това също може да свидетелства за проблем с нагревателя на бойлера. 

Разбира се, и в двата случая може проблемът да е в терморегулатора на бойлера (за който вече обяснихме), така че няма как да бъдете сигурни кой от двата елемента е проблемен в конкретния случай,  без да ги проверите.
 
При проблеми с нагревателя за бойлер, е важно да се обърнете към квалифициран сервизен техник, тъй като те разполагат с необходимите знания и опит за диагностицирането и отстраняването им.

 

Проблем 4: Ремонт на бойлер заради повреда на клапани и уплътнения
 

Повредени или износени клапани и уплътнения могат да предизвикат различни проблеми с бойлера и да се отразят на неговата функционалност и безопасност. Някои от последиците могат включват:

 

 • Течове на вода: Повредени клапани и уплътнения могат да причинят течове на вода от бойлера. Това не само намалява налягането и затоплянето на водата, но също така може да доведе до повишение в разхода на вода и сметките за отопление.
   
 • Намаляване на ефективността: Дефектните клапани и уплътнения могат да намалят ефективността на бойлера. 
   
 • Повишени разходи за енергия: Поради течовете на вода и намалената ефективност, бойлерът може да работи по-дълго и да изразходва повече електроенергия, което води до повишени енергийни разходи.


За да се предотвратят проблемите, свързани с повредени клапани и уплътнения, редовна проверка и поддръжка са от съществено значение за функционирането на бойлера. Съветите ни включват:

 

 1. Визуален преглед: Редовен визуален преглед на клапаните и уплътненията, за да се забележат възможни знаци на износване, корозия или повреди.
   
 2. Замяна: При откриване на повредени или износени клапани и уплътнения, те трябва да бъдат незабавно заменени от квалифициран техник или сервизен специалист.
   
 3. Редовна поддръжка: Периодичната поддръжка на бойлера от професионалисти може да предотврати повреди и да подобри неговата работа.

Тук нямате особено много опции за ремонт. Бойлерът просто трябва да бъде разглобен или поне частта, в която е проблемът и клапаните и уплътненията да бъдат заменени с нови.

 

Проблем 5: Ремонт на бойлер заради намалено или увеличено водно налягане
 

инсталация на бойлер

Водното налягане в бойлера е ключов фактор за неговата работа и ефективност. Проблеми с водното налягане могат да доведат до няколко нежелани последици, включително намалена ефективност и неудовлетворително затопляне на водата. Водното налягане в бойлера определя интензивността, с която водата се изпуска и затопля. Когато то е намалено, бойлерът може да не достигне желаната температура на водата, което влошава неговата производителност. 

От друга страна, увеличеното водно налягане може да доведе до ненужно напрежение в бойлера и повишени разходи за енергия. За да определите дали имате проблем с водното налягане на бойлера, съветите по-долу са за вас.

 • Ако забележите, че водата не излиза с желаната си сила или температурата на водата е по-ниска от обичайната, вероятно има намалено водно налягане.
   
 • Ако бойлерът започне да стартира при много високо налягане (следете манометъра), може да има проблем с увеличеното водно налягане.

В зависимост от причината за намаленото или увеличеното водно налягане, могат да се предприемат следните действия по ремонт на бойлера.

 

Намалено водно налягане

 1. Отстранете течовете на вода: Идентифицирайте и отстранете течовете на вода във водопроводната система, като замените дефектни тръби, фитинги или кранове.
   
 2. Проверете филтрите: Редовно проверявайте и почиствайте филтрите във водопроводната система. Заменете запушените филтри.
   
 3. Сервиз и поддръжка: Ако не можете да направите ремонт на бойлера сами, консултирайте се с професионалист или сервизен техник. Те могат да извършат подробна инспекция и ремонт на бойлера и водопроводната система.

Увеличено водно налягане

 1. Регулиране на водното налягане: Ако водопроводната система подава прекомерно високо налягане, инсталирайте или настройте редуциращ вентил, който да регулира налягането преди да стигне до бойлера.
   
 2. Проверка на инсталацията: Проверете дали бойлерът и водопроводната система са правилно инсталирани и регулирани. Неправилната инсталация може да доведе до увеличено водно налягане.

Предотвратяване на проблеми за дълготрайна употреба на бойлера
 

За да се гарантира оптимална работа на вашия уред и за да се предотвратят проблеми, е важно да следвате някои превантивни мерки. Те са важни не само за избягването на излишни ремонти, но и за осигуряване на безопасността при бойлерите. Съветите, които ние от Parno.EU можем да ви дадем включват:

 • Инсталирането на редуциращ вентил може да предотврати ненужно напрежение на бойлера.
   
 • Използване на система за омекотяване на вода е полезно, особено ако водата в района ви е твърда и образува отлагания от минерали.
   
 • Редовно проверявайте настройките на температурата на бойлера.
   
 • Изолацията на тръбите, които излизат от бойлера, запазва топлината на водата, когато достигне до крановете и батериите.
   
 • Пазете бойлера далеч от студени зони и влажност, които могат да повлияят на неговата работа.
   
 • Редовно проверявайте бойлера и водопроводната система за евентуални течове, и вземайте мерки бързо при откриване на проблеми.
   
 • Почиствайте и поддържайте филтрите във водопроводната система, за да предотвратите запушвания и намаляване на налягането.

Следвайки тези съвети и вземайки превантивни мерки, можете да си спестите сложен ремонт на бойлера и да се възползвате от неговата дълготрайна и ефективна работа. Още полезни съвети, свързани с избора и експлоатацията на бойлери можете да откриете в блога ни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Остави мнение/коментар

Код за сигурност
  Все още няма коментари

Най-продавани